ดูหน้า

Product

INK

หมึกพิมพ์สำหรับระบบพิมพ์ offset,
flexography, screen และ letterpress

COATING

น้ำยาเคลือบสำหรับงานพิมพ์หลากหลาย
ประเภท ทั้งเคลือบ UV และ Waterbase

PRINTING CHEMICAL

เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในห้องพิมพ์ เช่น
น้ำยาฟาวน์เทน, น้ำยาล้างเพลท เป็นต้น

OFFSET PRINTING BLANKET

ผ้ายางสำหรับระบบพิมพ์ offset มีทั้ง
ระบบ Conventional, UV และ Hybrid

METAL DECORATING

น้ำยาเคลือบ และหมึกพิมพ์สำหรับ
งานพิมพ์ Metal และ Plastic Tube

WATERLESS PRINTING

การพิมพ์ระบบพิมพ์ Waterless หรือ
ระบบพิมพ์ที่ไม่ใช้น้ำ โดยใช้เพลท
Waterless

QUALITY CONTROL EQUIPMENT

เทคโนโลยีที่ช่วยในกระบวนการพิมพ์,
หลังพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต
 
 


19 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 5606 ครั้ง