น้ำยาทำความสะอาดและเช็คผ้ายาง

น้ำยาล้างและทำความสะอาดสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซตจาก DSC สำหรับหมึกธรรมดาและหมึกยูวี เพื่อใช้ทำความสะอาดผ้ายางและลูกกาวที่อยู่บนเครื่องพิมพ์ และช่วยให้เครื่องพิมพ์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นยืดอายุการใช้งานผ้ายางและลูกกาวได้้ยาวนานขึ้น ทำความสะอาดคราบหมึกและสิ่งสก1