ผลิตภัณฑ์สำหรับเพลทและก่อนพิมพ์

ผลิตภัณฑ์จาก DSC สำหรับการเตรียมงานพิมพ์เช่น ปากกาลบเพลท, กาวกัมเพลท, น้ำยาเช็ดเพลท,เพลทออฟเซตและน้ำยาสร้างภาพงานพิมพ์ เพื่อให้สร้างสรรค์ภาพพิมพ์ให้มีคุณภาพ ยืดอายุการใช้งานเพลทให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม1