PR2105 STABILAT D2010

 

น้ำยาฟาวน์เท่น

 

รหัส PR2105
ผลิตภัณฑ์ STABILAT D2010
เครื่องพิมพ์ SHEETFED

คุณสมบัติ


ช่วยรักษาระดับ pH เหมาะกับเครืองพิมพืที่มีความเร็วสูง ช่วยลดการใช้แอลกฮอล์ ลดการสะสมของหมึกและฝุ่นกระดาษบนผ้ายาง
วิธีใช้ สูตรผสมนํ้ายา 2 - 3 % , pH 4.8 - 5.2
ขนาดบรรจุ 25 kg