AC72-173 ACEDIN D 1989

 

น้ำยาฟาวน์เท่น

 

รหัส AC72-173
ผลิตภัณฑ์ ACEDIN D 1989
เครื่องพิมพ์ SHEETFED
คุณสมบัติ ช่วยรักษาระดับค่า pH ไม่ต้องใช้แอลกฮอล์ (IPA Free)
วิธีใช้ สูตรผสมน้ำยา 3-4 % , pH 4.7 - 5.2
ขนาดบรรจุ 25 kg