ผ้ายางออฟเซตIntroduction Offset Blanket

ผ้ายางคุณภาพสูงจากยูโรป ยี่ห้อ Vulcan และ  Rollin มีหลายรุ่นให้เลือก เพื่อคุณภาพงานพิมพ์ที่ต้องการ เหมาะสมกับการพิมพ์ Offset ทุกประเภท มีความทนทานสูง


หมายเหตุ : สามารถขอข้อมูลผ้ายางหรือ size อื่นๆ ได้ที่ฝ่ายขาย โทร:089-9605459/ 034-871-604-6, Email : kpnsale@kpn2552.com


MACHINE เครื่องพิมพ์ SIZE OF BLANKET BAR
W หน้ากว้าง L หน้ายาว THICKNESS
        MM.       INCH.         MM.       INCH.          MM.
                                                                                 MAN Roland       
   R 200 OB 760 29.9 650 25.6 1.95 -
   R 300 750 29.5 760 29.9 1.95 มี
   Parva 2C 940 37.0 840 33.1 1.95 -
   Rekord 3B 1050 41.3 865 34.1 1.95 -
   R 700 3B 1060 41.7 910 35.8 1.95 มี
                                                                                 HEIDELBERG       
   GTO 46 460 18.1 440 17.3 1.95 -
   GTO 52 520 20.5 445 17.5 1.95 -
   SM 52 535 21.1 460 18.1 1.95 -
   KORD 64 676 26.6 525 20.7 1.95 -
   MO / SORK 680 26.8 580 22.8 1.95 -
   SORM / SM 72 770 30.3 605 23.8 1.95 -
   SM 74 772 30.4 630 24.8 1.95 มี
   SM 74 772 30.4 630 24.8 1.95 -
   SORD 922 36.3 720 28.3 1.95 -
   SORS / SM 102 1050 41.3 810 31.9 1.95 -
   CD 102 1050 41.3 840 33.1 1.95 มี
                                                                                 MITSUBISHI       
   1F   730 28.7 710 28.0 1.95 มี
   2F 835 32.9 750 29.5 1.95 มี
   3F 1035 40.7 920 36.2 1.95 มี
   4F 1135 44.7 1100 43.3 1.95 มี
   5F 1315 51.8 1235 48.6 1.95 มี
   6F 1500 59.1 1460 57.5 1.95 มี
         Size  อื่นๆ
MILLER 742 744 29.3 673 26.5 1.95 -
MILLER 365 922 36.3 739 29.1 1.95 -
MILLER 94 947 37.3 739 29.1 1.95 -
MILLER 41S 1044 41.1 841 33.1 1.95 -
MILLER 104 1052 41.4 892 35.1 1.95 -
GESTETNER 201-202 254 10 386 15.2 1.95 -
GESTETNER 202-212 279 11 470 18.5 1.95 -
GESTETNER 213 292 11.5 470 18.5 1.95 -
GESTETNER 311 262 10.3 386 15.2 1.95 -
GESTETNER 312 279 11 470 18.5 1.95 -
RYOBI 480 483 19 434 17.1 1.95 -
RYOBI 2700 264 10.4 264 10.4 1.95 -
RYOBI 640 638 25.1 536 21.1 1.95 -
ROTAPRAINT R 30 442 17.4 419 16.5 1.95 -
SOLNA 125 645 25.4 574 22.6 1.95 -
DOMINANT 514 518 20.4 488 19.2 1.95 -
DOMINANT 714 663 26.1 584 23.0 1.95 -
KOMORI  L25 673 26.5 625 24.6 1.95 -
KOMORI  L432 826 32.5 798 31.4 1.95 -
KOMORI  L437 998 39.3 965 38.0 1.95 -
GRAMPUS 58 569 22.4 523 20.6 1.95 -
GRAMPUS 66 660 26 610 24.0 1.95 -
FUJI 52 513 20.2 488 19.2 1.95 -
FUJI 58 602 23.7 584 23.0 1.95 -
FUJI 65 663 26.1 650 25.6 1.95 -