น้ำยาทำความสะอาดและเช็คผ้ายาง 


Introduction Blanket & Roller cleaner


เป็นน้ำยาทำความสะอาดผ้ายางและลูกกลิ้งยางที่ผสมกับน้ำได้ สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซตทั้งชนิดป้อนแผ่นและป้อนม้วน ใช้ได้ทั้งเครื่องป้อนม้วนชนิดที่มีหน่วยความร้อนและไม่มีหน่วยความร้อน สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ที่มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ และทำความสะอาดด้วยมือ สามารถล้างทำความสะอาดผ้ายางและลูกกลิ้งยางที่มีคราบหมึกและฝุ่นกระดาษเกาะติดหนาได้อย่างหมดจดด้วยส่วนผสมของสารAliphatic ปราศจากสารระเหยและสาร CFC ที่ผ่านการคัดสรรด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างดี ไม่เป็นอันตรายและทำลายคุณสมบัติที่ดีของผ้ายางและลูกกลิ้งยาง มีส่วนผสมของสารป้องกันการเกิดสนิมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชิ้นส่วน อุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์ ได้รับการรับรองจาก FOGRA และกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ที่มีชื่อเสียง เช่น MAN-Roland, KBA, HEIDELBERG, BALWIN, GRAFOTEC ว่าสามารถใช้ทำความสะอาดผ้ายางและลูกกลิ้งหมึกได้อย่างปลอดภัยน้ำยาทำความสะอาดผ้ายางและลูกกาว Blanket & Roller Cleaner

Code

Product 

Machine 

Description

Directions of use

Packing 

รหัส

ผลิตภัณฑ์ 

เครื่องพิมพ์

คุณสมบัติ

วิธีใช้

ขนาดบรรจุ

PR2088

Uniwash

(Low Odour)

สำหรับเครื่องพิมพ์ธรรมดา

ไม่มีกลิ่นฉุน ช่วยยืดอายุการใช้งานของผ้ายางและลูกกาว ผสมนํ้าได้ 1:1

ใช้ได้กับระบบ MANUAL จุดวาบไฟ 52 องศา

20/200 litre

PR2096

Rotowash 40

แห้งเร็วสำหรับหมึกธรรมดาอุณหภูมิของเครื่องไม่สูงมาก

ใช้ได้กับระบบ AUTO และ MANUAL จุดวาบไฟ 42 องศา

PR2199

Rotowash 60

ใช้ล้างในสภาวะอุณหภมูิสูงได้

ใช้ได้กับระบบ AUTO และ MANUAL จุดวาบไฟ 62 องศา

PR2043

UV wash

สำหรับเครื่องพิมพ์ยูวี

สำหรับหมึกUVเหมาะสําหรับเคร่ื่องพิมพ์ที่ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์

ใช้ได้กับระบบ AUTO และ MANUAL จุด วาบไฟ 62 องศา

PR2165

UV wash 173

ไม่มีกลิ่นเหม็น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในห้องแอร์

ใช้ได้กับระบบ AUTO และ MANUAL จุดวาบไฟ 75 องศา