ผลิตภัณฑ์สำหรับเพลทและก่อนพิมพ์


 


Introduction Plate chemicals


น้ำยาสำหรับเพลท เพื่อการใช้งานที่ดีและเหมาะสมของเพลทแต่ละชนิด ไม่ทำลายหน้าเพลท ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้น

 


ผลิตภัณฑ์สำหรับเพลทและก่อนพิมพ์ PLATE & PREPRESS PRODUCT
Code Product  Machine  Description Directions of use Packing 
รหัส ผลิตภัณฑ์  เครื่องพิมพ์ คุณสมบัติ วิธีใช้ ขนาดบรรจุ
PR2041 RENAL PLATE CLEAN-BROWN สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกชนิด เป็นน้ำยาเช็ดเพลทสีน้ำตาล ใช้ได้กับเพลททุกชนิดในระหว่างการพิมพ์ หลังจากใช้น้ำยาตัวนี้แล้วต้องล้างน้ำเปล่าตามทุกครั้ง 1 lite
PR2071 ALUNET เป็นน้ำยาเช็ดเพลทเอนกประสงค์ หลังจากใช้น้ำยาตัวนี้แล้วต้องล้างน้ำเปล่าตามทุกครั้ง 1 lite
PP1006 GUMMIN กาวกรัมเพลทสำหรับเพลททุกชนิด ใช้ได้กับระบบเครื่องหรือใช้มือทาได้เลย ไม่ต้องผสม 5 lite
  THERMO GUM สําหรับ POSITIVE และ NEGATIVE เพลท ที่ต้องอัดในอุณหภูมิ 250 ใช้ได้กับระบบเครื่องหรือใช้มือทาได้เลย โดยผสมน้ำ 1:1 แล้วอบที่อุณหภูมิ 200-250 องศา 5 lite
SC4052 RKE สำหรับเครื่องขึ้นรูปเพลททุกชนิด เป็นน้ำยาบลอคเครื่องขึ้นรูปเพลทและช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่อง ใส่น้ำ ยาลงในแทงค์ 50% แล้วปล่อยให้เครื่องวิ่ง 10 นาที 5 lite